Publikacje oznaczone tematem:

Dobrzyńska-Lankosz, Ewa (1951- ). Jak do tego doszło?

  1. Komentarz do artykułu Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz pt. „Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT”
    [A commentary on Ewa Dobrzynska-Lankosz’s article „How Did It Begin? Origins of NUKAT”]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 2, s. 213-215