Publikacje oznaczone tematem:

Dobra symboliczne

  1. A netist scenario and symbolic goods consumerism
    [Netyzm i konsumpcjonizm dóbr symbolicznych]

    Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 41-45 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)