Publikacje oznaczone tematem:

Dictionnaire encyćlopediąue de linformation et de la documentation

  1. Słownik encyklopedyczny informacji i dokumentacji. Dictionnaire encyćlopediąue de linformation et de la documentation. [Red.] Serge Cacaly [i in.]. Paris: Nathan 1997, 634 s. Collection „ref.”

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 183-185