Publikacje oznaczone tematem:

Dewey, John (1859-1952)

  1. O właściwym i niewłaściwym tłumaczeniu książek - propagandowa recepcja filozofii Johna Deweya w Polsce na podstawie jego książek
    [About proper or improper books’ translation - propaganda reception of John Dewey’s philosophy in Poland, based on his books]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 326-334 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)