Publikacje oznaczone tematem:

Deskryptory Biblioteki Narodowej

  1. Kartoteki haseł wzorcowych NUKAT i Biblioteki Narodowej – stan obecny, problemy i rozwiązania
    [NUKAT Union Authority File versus National Library of Poland Authority File – Status Quo, Issues and Solutions]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 43-60