Publikacje oznaczone tematem:

Design

  1. Biblioteki – nowoczesne przestrzenie kultury
    [Libraries – Contemporary Cultural Space?]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 4, s. 554-583