Publikacje oznaczone tematem:

Demokratyzacja informacji

  1. An Essay on Information Overload
    [Esej o nadmiarze informacji]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 7-18