Publikacje oznaczone tematem:

Demokracja

  1. E-demokracja. Demokracja w społeczeństwie informacyjnym
    [E-democracy. Democracy in the information society]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1 (89), s. 66-79