Publikacje oznaczone tematem:

Demografia

  1. Dlaczego „Harry Potter” jest nierealistyczny, czyli demografia i ekonomia czarodziejskiego świata
    [Why is “Harry Potter” Unrealistic, or on Demography and Economy of the Magical World]

    Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, redakcja Weronika Kostecka i Maciej Skowera, Warszawa 2014, s. 53-63 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 147)

  1. Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze. Analiza wyników badań
    [Users of Social Networking Services in the Field of Literature. The Analysis of Research Results]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 222-240