Publikacje oznaczone tematem:

Dembowska, Maria (1914-2008). Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa

  1. Bibliologia. Bibliografia. Bibliotekoznawstwo. Informacja naukowa Maria Dembowska: Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa. Wybór prac. Warszawa: PAN. Bibl. w Warszawie, nakł. autorki 1999, 200 s.

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 185-188