Publikacje oznaczone tematem:

Dedykacje

  1. Maria Dembowska, czyli dokumentacja w praktyce
    [Maria Dembowska or practical aspects of documentation]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 566-567

  1. Struktura książki
    [Structure of the book]

    Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2006, s. 99-129 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 81)