Publikacje oznaczone tematem:

Deduplikacja rekordów

  1. Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych
    [String Similarity Metrics and Deduplication of Records in Bibliographic Databases]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 4, s. 477-495