Publikacje oznaczone tematem:

Decyzje edukacyjne

  1. Systemy informacyjne wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie edukacji na poziomie wyższym
    [E-advising systems in higher education]

    Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa, redakcja Agnieszka Korycińska-Huras i Małgorzata Janiak, Warszawa 2014, s. 14-52 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 157)