Publikacje oznaczone tematem:

Darwin, Charles (1809-1882). On the origin of species

  1. Książki Kopernika, Harvey’a, Newtona i Darwina w służbie ideologii
    [The books of Kopernik, Harvey, Newton and Darwin in service of ideology]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 43-51 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)