Publikacje oznaczone tematem:

Czytanie ze zrozumieniem

  1. Percepcja tekstu w formie drukowanej i elektronicznej
    [The Perception of Print and Electronic Text]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 77-95