Publikacje oznaczone tematem:

Czytanie społecznościowe

  1. Członkowie polskich grup w serwisie Facebook a zjawisko czytania społecznościowego
    [Members of Polish Facebook Groups and the Phenomenon of Social Reading]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 185-198