Publikacje oznaczone tematem:

Czytanie ma sens

  1. Czytanie ma sens. Red. Michał Staniszewski. Poznań: Wydaw. Forum Naukowe 2012, 192 s., ISBN 978-83-61053-29-3
    [Czytanie ma sens (Reading Makes Sense). Ed. Michał Staniszewski. Poznań: Wydaw. Forum Naukowe 2012, pp. 192, ISBN 978-83-61053-29-3]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 573-576