Publikacje oznaczone tematem:

Czytanie dotykiem

  1. Biblioteki Brajlowska i Czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach
    [Braille and Non-Tactile Library of the Institute for the Blind in Laski, Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 305-323

  1. System Braille’a – rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku?
    [Braille System – Media Revolution or Social Inclusion of Visually Impaired People?]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 365-381