Publikacje oznaczone tematem:

Czat

  1. Promocja literatury w Internecie
    [Promoting Literature on Internet]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 460-475