Publikacje oznaczone tematem:

Czasopismo drukarskie

  1. Stan badań i stopień zaawansowania prac nad historią polskich czasopism typograficznych w latach 1901-1939
    [State and advancement of research on the history of polish typographical periodicals (1901 -1939)]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 74-77 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)