Publikacje oznaczone tematem:

Czasopismo białoruskie

  1. Książka w procesie odrodzenia narodowego (na przykładzie Białorusi)
    [Book in the nation’s revival as exemplified by Belarus]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 227-236