Publikacje oznaczone tematem:

Cyfrowi tubylcy

  1. Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży - najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu
    [Generation of „Digital Natives” on Internet. Information Behavior of Youngsters - Most Recent Empirical Data and Literature Surve]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 303-321