Publikacje oznaczone tematem:

CSI (Indeks Satysfakcji Klienta)

  1. Łódzkie bibliotekoznawstwo w okresie zmian. Wykorzystanie narzędzia CSI do pomiaru satysfakcji studentów w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
    [Lodz Librarianship in the Transformation Period. The Use of CSI Tool to Measure the Satisfaction of the Students of the Department of Library and Information Science at Lodz University]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 421-440