Publikacje oznaczone tematem:

Crowdfunding

  1. Patreon w bibliotece jako nowa forma mecenatu kultury
    [Patreon in libraries as a new form of culture Patronage]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 163-172