Publikacje oznaczone tematem:

Consortium of European Research Libraries (CERL)

  1. Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych i udział w nim Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
    [Warsaw University Library in the Consortium of European Scientific Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 295-303