Publikacje oznaczone tematem:

Cochrane Library

  1. The Cochrane Library jako przykład bazy typu Evidence Based Medicine
    The Cochrane Library as an example of an Evidence-Based Medicine database

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 65-70