Publikacje oznaczone tematem:

Charakter

  1. Profesor dr hab. Maria Dembowska w mojej pamięci
    [Professor Maria Dembowska in my memories]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 568-569

  1. Wspominam Profesor Marię Dembowską
    [Remembering Professor Maria Dembowska]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 560-562