Publikacje oznaczone tematem:

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego

  1. Katalogi biblioteczne posadowione na IBM 3090 w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego dostępne poprzez sieci komputerowe
    [Library catalogs housed on IBM 3090 in Computer Center of Warsaw University accessible via computer networks]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 144-146 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)