Publikacje oznaczone tematem:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (Katowice)

  1. Testy A/B jako metoda wspierająca badania potrzeb użytkowników biblioteki
    [Labeling Systems in Polish Academic Libraries’ Search Tool]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 305-313 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)