Publikacje oznaczone tematem:

Centralny Instytut Ochrony Pracy

  1. Baza danych dokumentów elektronicznych – przykład rozwiązania w systemie ALEPH
    [Electronic documents database – the example of solution implemented in ALEPH system]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 2 (78), s. 98-106