Publikacje oznaczone tematem:

Centralna Polska Biblioteka Państwowa (Kijów)

  1. Działalność Centralnej Polskiej Biblioteki Państwowej w Kijowie w latach 1925-1937
    [Activity of Central Polish National Library in Kiev in the years 1925-1937]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 205-226