Publikacje oznaczone tematem:

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  1. O błędach i uproszczeniach

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 4, s. 347-352