Publikacje oznaczone tematem:

Cejpek, Jiři

  1. Profesor Jiri Cejpek (1928-2005)
    [Professor Jiri Cejpek (1928-2005)]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 117-119