Publikacje oznaczone tematem:

Case, Donald Owen. Looking for Information

  1. Donald O. Case: Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. Second Edition. Bingley, U. K.: Emerald, 2007, p. 423; ISBN: 978-0-12-369430-0

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 3, s. 402-407