Publikacje oznaczone tematem:

Budownictwo inteligentne

  1. Egocentryzm inteligentnych domów. Analiza smart-interfejsów jako przekładu egzotyzującego
    [Egocentric Smart Homes. Smart Interfaces Analyzed in Terms of Foreignization]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 65-76