Publikacje oznaczone tematem:

Budowa książki

  1. Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą „eye trackingu”
    [Visual Analysis of Book Cover Layouts by Means of Eye-Tracking]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 403-422

  1. Struktura książki
    [Structure of the book]

    Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2006, s. 99-129 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 81)