Publikacje oznaczone tematem:

Buchwald-Pelcowa, Paulina (1934-2021). Cenzura w dawnej Polsce

  1. Historia cenzury w Polsce. Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem. Warszawa: Wydaw. SBP 1997, 289 s. Nauka, Dydaktyka, Praktyka, 24.

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 197-200