Publikacje oznaczone tematem:

Buchwald-Pelcowa, Paulina (1934-2021)

  1. Prof. Paulina Buchwald-Pelcowa (1934-2021)

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 467-469