Publikacje oznaczone tematem:

Brzozowska, Zdzisława (1917-2007)

  1. Wspomnienie o dr Zdzisławie Brzozowskiej (w trzecią rocznicę śmierci)
    [Remembering Zdzisława Brzozowska, Ph. D. (on the third anniversary of her death)]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 137-139