Publikacje oznaczone tematem:

Bojar, Bożenna. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych

  1. „Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno - wyszukiwawczych” - problemy metodologiczne
    [„Glossary of information, languages and information retrieval systems terms”: methodological problems]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 115-123

  1. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
    [Encyclopaedic dictionary of information and information retrieval systems and languages]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 94-100