Publikacje oznaczone tematem:

Biuletyn Państwowego Instytutu Książki

  1. Od „Biuletynu Państwowego Instytutu Książki" i „Biuletynu Instytutu Bibliograficznego" do serii «Prace Instytutu Bibliograficznego» (1946-2006)
    [From „Biuletyn Państwowego Instytutu Książki" („The Bulletin of Polish Book Institute") and „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego" („The Bulletin of Polish Bibliography Institute") to the series «Prace Instytutu Bibliograficznego» («The Papers of Polish Bibliography Institute») (1946-2006)]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 3, s. 360-375