Publikacje oznaczone tematem:

Biblioterapia w praktyce

  1. Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Red. E. J. Konieczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2005, 265 s.
    [Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów (Bibliotherapy in Practice. Guidebook for Teachers, Educators and Therapists). Ed. E. J. Konieczna. Kraków 2005]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 3, s. 393-399