Publikacje oznaczone tematem:

Biblioterapia (Toruń ; 2005)

  1. Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. Pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. Toruń 2005, 182 s.
    [Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki (Bibliotherapy. How to Help Disabled Readers). Ed. by Małgorzata Fedorowicz and Tomasz Kruszewski. Toruń 2005, pp. 182]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 98-100