Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki niemieckie

  1. Zdzisław Gębołyś: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 539 s. ISBN: 978-83-226-2035-9
    [Zdzisław Gębołyś: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej (German minority libraries in interwar Poland). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 539 s. ISBN: 978-83-226-2035-9]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 2, s. 202-206