Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945

  1. Z historii polskich bibliotek naukowych. Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych. Wybór i oprac. Andrzej Mężyński przy współpr. Hanny Łaskarzewskiej. Warszawa: Wydaw. LTW 2003, 540 s., il. ISBN 83-7009-416-3

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 1-2, s. 43-46