Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki hybrydowe

  1. Changing the paradigm of acquisition and cataloging in Polish research libraries. The impact of new information technology
    [Zmiana paradygmatu pozyskiwania i katalogowania w polskich bibliotekach naukowych. Wpływ nowej technologii informacyjnej]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, [z. specjalny], s. 70-88