Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki historyczne

  1. Tradycja i nowoczesność. Wykorzystanie nowych technologii w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
    [Tradition and Modernity. The Use of New Technologies in the Library of the Institute of History of the University of Warsaw]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 3, s. 399-420