Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki dla niewidomych

  1. Biblioteki Brajlowska i Czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach
    [Braille and Non-Tactile Library of the Institute for the Blind in Laski, Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 305-323

  1. Jakość bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością – przegląd instrumentów badawczych
    [Quality of Libraries Serving People with Disabilities: An Overview of Research Tools]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 410-419