Publikacje oznaczone tematem:

Biblioteki Austriackie

  1. Transfer kultury i nauki z Austrii w sieci bibliotek austriackich za granicą
    [The Transfer of Austrian Culture and Science within the Network of Austrian Libraries Abroad]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 1, s. 33-41