Publikacje oznaczone tematem:

Bibliotekarz danych

  1. Data Librarian – nowy profil zawodowy w bibliotekach naukowych
    [Data Librarian – New Professional Profile in Research Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 309-328